Great tours, great stories

Ting å gjøre i Stavanger

Stavanger ble okkupert av tyske militære tropper 9. april 1940. Hva skjedde egentlig i Stavanger under andre verdenskrig?

NB! Merk deg at månedens byvandring denne gangen er satt til mandag 27.februar og oppmøte er på MS.Sandnes på Strandkaien. P.g.a. begrenset antall plasser anbefaler vi å forhåndsbestille billetter.

Etter mange oppfordringer» setter vi opp igjen turen Tyskerne Kommer. Denne gangen vil det ikke bare handle om angrepet 9.april 1940, men også hva som skjedde i Stavanger resten av krigen. Vi skal høre om den dramatiske invasjonen, før vi ser tilbake på hvordan hverdagen ble for stavangerborgerne gjennom de fem neste årene.

Ble vi tatt på sengen? Var der ingen som sloss? Hva skjedde egentlig på Sola? Hva foregikk i Byfjorden? Hvorfor ble nesten alle soldatene fra Madlaleiren sendt opp i fjellene, allerede før de første tyske soldatene hadde landet på Sola?

Hvor viktig var Stavanger og Rogaland for tyskerne under 2. verdenskrig? Hva skjedde i Stavanger resten av krigen?

Disse spørsmålene og flere vil bli besvart under byvandringen Tyskerne kommer.

Denne gangen vandrer vi til MS Sandnes i Vågen. Der vil Atle Skarsten gi oss en spennende fortelling om Stavanger under 2. verdenskrig. Det blir også anledning til både å kjøpe noe å varme seg på om bord, men også de tre første bøkene til Militærhistorisk forening Rogaland.

Tyskerne kommer!

Ting å gjøre i Stavanger

  • Ting å gjøre i Stavanger
Send forespørsel