Great tours, great stories

Photo Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger

I etterkant av konkursras, sosial nød og masseutvandring til USA vokser en ny industri fram. Dette blir starten på  hermetikkeventyret – Stavangers første Oljealder. 

I løpet av bare få tiår vokser det fram en mengde små hermetikkfabrikker. Byen blomstrer og vokser i takt med veksten i hermetikkindustrien  og snart er «hermetikken» en av Stavangers viktigste arbeidsgivere. Industriens tyngdepunkt lå langs kystsonen fra Banavigå til Lervig  og vår byvandring går derfor denne gangen til det som en gang var Stavangers industrielle knutepunkt og hvor en rekke bygninger fortsatt forteller hermetikkens historie.

Stavanger kommune arbeider med å lage en plan for hva som er viktig å bevare av spor fra byens hermetikkperiode. Hvordan skal vi sikre at vi tar vare på et representativt utvalg av bygninger og miljø? Hva er det vi om 50 år skal være stolte over  at vi bevarte fra denne gullalderen.

Bli med på en vandring i hermetikkeventyret og bli bedre kjent med denne epokens betydning for Stavangers historie og identitet.

Nysgjerrig? Meld din ankomst på vår Facebook event 

Send forespørsel