Great tours, great stories

Shutterstock

Denne måneden får vi et innblikk i livet til noen av de rike og berømte i Stavanger. Viste du for eksempel at Stavanger har fostret en fredsprisvinner?

Peder! -Ja Charlotte, min kjære? -Du Peder, hvornår skal vi bygge et hus som viser at vi er lige så mægtige som Kielland-familien? -Eg gjørr alt for deg min kjære Charlotte, så eg sette igang me ein gang! -Tak Peder, min skønne dejlige husbond!

Muligens var det slik samtalen mellom ekteparet Peder Valentin Rosenkilde og Charlotte Sophie Winsnæs var i 1812.

Charlotte fikk sitt nye hus. Huset var på denne tiden Stavangers største bolighus bygd i tre. Det var 25 m langt, 6,6 m bredt og 12,5 m høyt og inneholdt 20 værelser, 32 vinduer og seks ovner.

Branntakseringsnemda ble så imponert av kjøpmannsgården at de takserte den til 42600 spesiedaler. Til sammenligning kan det nevnes at samme nemd hadde taksert Domkirken til 8000 spesiedaler!

Kilde: Erling Jensen

 

Bli med på månedens byvandring i april hvor vi bla besøker dette fantastiske huset.

Send forespørsel