Great tours, great stories

Brian Tallman Photography/regionstavanger.com

Rundt havneområdet i Stavanger er det en turvei, lyst opp av blå lamper. Bli med på en guidet tur langs de blå skiferhellene og bli bedre kjent med Stavangers maritime historie.

Blå promenade er ideen om en sammenhengende gangpromenade langs sentrums sjølinje og pulserende havneområder. Den strekker seg fra Bjergsted med Stavangers flotte konserthus og Gamle Stavanger til Badedammen med utsikt til vakre Ryfylke.

Stavanger har opp gjennom tidene vekslet mellom vekst og krise og gjennomgått en dramatisk utvikling. Byens historie er derfor inndelt i betydningsfulle og spennende perioder som kommer til syne fra bryggekanten. På den Blå Promenade skal vi passere kjente og ukjente brygger og kaier – Bispebrygga, Bakerbrygga, Bekhuskaien – hvorfor heter de det og hva har de blitt brukt til? Vi skal bli bedre kjent med Stavangers maritime trafikk og sjøfartshistorie. Før hadde det meste en tilknytning til havet og havnen hadde et yrende liv med lasting og lossing av gods og passasjerer. Bli med på en reise tilbake i tid og hør om gamle dagers havneaktivitet.

Send forespørsel