Great tours, great stories

Shutterstock

Denne byvandringen går vi tilbake til tiden for pest og fordervelse. Hør om hvordan pest har rammet Stavanger jevnlig gjennom flere århundrer

En byvandring med historier om blant annet «svartedauen», «spanskesyken», kolera, og mange flere utbrudd av epidemier i Stavanger.

Viste du at når man først ble rammet av svartedauen og bakterien hadde gått  til lymfekjertlene tok det ikke mere enn 3 til 5 dager før døden inntraff. De første bivirkningene av sykdommen  var smerter i lymfene, stivhet, sjokk og delirium. Denne pesten tok livet av  omlag 60% av befolkningen og byen sank i en dyp krise etter dette.

Den fryktede Influensaepidemien som gikk under navnet «spanskesyken» tok millioner av liv i verden og omlag 14000 mennesker i Norge tidlig på 1900-tallet. I et desperat forsøk på å stoppe den livsfarlige influensaen «spanskesyken» delte avholdsbyen Stavanger ut en halv flakse  konjakk til hver familie.

Du visste kanskje heller ikke at lille Plentingen, en holme like utenfor Stavanger ble brukt som karantenestasjon for kolera?

 

 

 

 

 

Send forespørsel