Great tours, great stories

Foto: Region Stavanger

Denne byvandringen vil vår guide introdusere deg til noen av de mange beboerne som en gang bodde i Gamle Stavanger.

Gamle Stavanger, eller Straen som området også kalles, utgjør 173 vernede og restaurerte trehus som ble oppført på slutten av 1700- og i løpet av 1800-tallet – i dag regnes husene som Nord-Europas best bevarte trehusbebyggelse.

Gjennom gode og dårlige tider har Gamle Stavanger huset Siddiser og innflyttere fra landet. Opprinnelig ble husene bygget for sjøfolk, arbeidere og håndverkere som ville bo i nærheten av havnen og industrien – tett i tett bodde de, sammen med koner og barn. I enkelte hus bodde det opp mot 5 husholdninger under samme tak og  det var ikke uvanlig med 15-20 familiemedlemmer i ett og samme hus på 40-70 m². Det må det ha vært folksomt rundt kjøkkenbordet den gang.

I de trange smauene drev smeden, skomakeren og bakeren sine forretninger og kolonialhandleren forsynte beboerne med daglivarer. Noen hadde dør fra gaten og ned i kjelleren, andre med høye trapper. Store bjeller slo alarm innenfor døren for å varsle om nye kunder. Med innflyttere fra bygdene og fra utlandet ble Gamle Stavanger et fargerikt nabolag med et yrende folkeliv.

På denne byvandringen går vi fra hus til hus og underveis møter vi Alexander L. Kiellands bestekamerat fra Kongsgård, tollkontrolløren som måtte arrestere smuglere i Dusevig, skipperen som hadde med seg sin 12 år gamle datter til Kongfloden, mor til Peder Severin Krøyer og mange flere

Send forespørsel