Great tours, great stories

Evgeny Atamanenko/Shutterstock

I etterkant av konkursras, sosial nød og masseutvandring til USA vokser en ny industri fram. Dette blir starten på hermetikkeventyret – Stavangers første oljealder.

NB! Turen går denne gangen til vestre bydel og inkluderer inngang til Norsk Hermetikkmuseum.

I løpet av bare få tiår vokser det frem en mengde små hermetikkfabrikker. Byen blomstrer og vokser i takt med veksten i hermetikkindustrien og snart er «hermetikken» en av Stavangers viktigste arbeidsgivere. På et tidspunkt var omtrent halvparten av alle yrkesaktive tilknyttet industrien og de rykende fabrikkpipene kunne sees overalt i bybildet – brislingen ble Stavangers redning i nødens stund.

Hermetikkens tyngdepunkt lå langs kystsonen fra Banavigå til Lervig. Denne bydelen, også omtalt som «Varmen» var Stavangers arbeiderbydel – lav status, sosiale problemer og varmen fra alle hermetikkfabrikkene var, tro det eller ei, bydelens kjennemerke. Hvordan var det å bo og leve her?

Bli med John Gunnar Johansen til det som en gang var Stavangers industrielle knutepunkt. Han har kartlagt 99 produksjonslokaler og 9 bygninger som ble brukt til administrasjon – på denne turen vil han vise oss en rekke bygninger som fortsatt forteller hermetikkens historie.

John Gunnar Johnsen:

  • Oppvokst på 1950-tallet når Stavanger var sterk preget av hermetikkindustrien.
  • Tidligere sjef for Norsk hermetikkmuseum
  • Skrevet flere bøker om Hermetikkindustrien

Brislingen brakte Stavanger velstand.

Foto: Fjordnorway.com/Kaitlin Bailey/Matador Network

John Gunnar Johnsen

Foto: Jonas Haarr Friestad/Stavanger Aftenblad

  • Foto: Fjordnorway.com/Kaitlin Bailey/Matador Network
  • Foto: Jonas Haarr Friestad/Stavanger Aftenblad
Send forespørsel