Great tours, great stories

Norsk Oljemuseum

Vi er i 1969 og Phillips Petroleum har egentlig bestemt seg for å avslutte boringen etter olje og gass.

Til alt hell for oss stod det i kontrakten med den norske stat at Phillips måtte fullføre alle boringene ellers måtte de betale 1 million dollar i bot. De boret derfor et siste hull og det gav resultater. Phillips fremste mann i Norge ringte lille julaften og sa de klingende ordene: «I think I have an oilfield here».

På denne vandringen tar vi for oss hva som skjedde da oljå kom til Stavanger. Alt fra hvordan de menn med gode politiske evner fikk lagt oljehovedstaden til Stavanger, hvordan amerikanske oljearbeidere hadde innvirkning på det sosiale og kulturelle livet i byen og til hvilke økonomiske konsekvenser oljeindustrien fikk for byen og landet.

Turen inkluderer et besøk på Norsk Oljemuseum hvor det blir full anledning til å dykke ned i oljehistorien vår.

Send forespørsel