Great tours, great stories

Fotovandring på Kinematografen

Velkommen til fotovandring i lokalene til Victoria Kinematograf, Stavangers aller første kino. I dette historiske bygget vil Axel Leversen ta oss med på en bildereise gjennom Stavanger sentrum.

Lørdag 14.juli år 1900 ble førsteklasses Hotel Victoria åpnet og har siden vært et iøynefallende landemerke ved innseilingen til Stavanger by. Det nybygde hotellet tilfredsstilte selv de strengeste krav til komfort og velvære og ble sett på som et luksushotell. Et hotell som skulle sette byen i stand til å ta opp konkurransen med Kristiania og Bergen om et stadig økende antall turister.

Fremgang og optimisme preget Stavanger og byen var i vekst. Hotell Victoria var, med sin størrelse, med på å gi Stavanger storbypreget og var en representant for den nye tiden. I 1905 åpnet Hotel Victoria byens første permanente kino. Til prisen av 25 ører kunne Stavangers befolkning for første gang oppleve levende bilder på Victoria kinematograf. Kinoen hadde en egen pianist som hadde ansvaret for filmmusikken og dramatiserte filmens høydepunkt. Det var daglige visninger med både sitteplasser og ståplasser.

Det store, vel 70 Værelser indeholdne Hotel er, som vi ogsaa tidligere har omtalt, utstyrt med elektrisk lys, Centraloppvarming, Elevator og forøvrig ALT; HVA NUTIDEN KREVER AF 1STE KLASSES HOTEL»

Åbning av Hotel Victoria Hotel, Stavvanger Amtstidende 16.juli 1900

Bli med til historiske Victoria Hotell og få med deg vår gjesteguide, Axel Leversen, sin bildefremvisning fra det urbane livet i Stavanger i gamle dager. Velkommen til fotovandring på Kinematografen.

Meld deg gjerne på vårt Facebook event 

Fotovandring på Kinematografen

Fotovandring på Kinematografen

Stavanger Kinematograf-Theater, senere kalt Victoria kinematograf var her i første etasje og var Stavangers første kino.

Stavanger Kinematograf-Theater - Stavangers første kino

En gang hadde kinoen egne musikere som illustrerte filmen.

Verdensteatret i 1925

Fotovandring på Kinematografen

Fotovandring på Kinematografen

Fotovandring på Kinematografen

Fotovandring på Kinematografen

Fotovandring på Kinematografen

Fotovandring på Kinematografen

  • Fotovandring på Kinematografen
  • Stavanger Kinematograf-Theater - Stavangers første kino
  • Verdensteatret i 1925
  • Fotovandring på Kinematografen
  • Fotovandring på Kinematografen
  • Fotovandring på Kinematografen
Send forespørsel