Great tours, great stories

Foto: Shutterstock

Til alle tider er det noen som ikke har fulgt samfunnets spilleregler og blitt straffet for det. Bli kjent med lokale forbrytere og hvordan de ulike straffemetoder har endret seg gjennom historien.

Lenge før vikingtiden begynte, har det eksistert et rettssystem og et rettsfellesskap. Enkelte handlinger kunne man ikke gjøre ustraffet, enten om det stred mot religion, var et overgrep mot andre mennesker, eller var et overgrep mot staten. Denne måneden skal vi skal ta for oss alt fra grusomme mord til uskyldige forbrytelser fra Stavangers underverden, men også lovbrudd fra den moderne tid – hvilken kriminalitet har vi i dag? Følg i fotsporene til byens lovbrytere og bli bedre kjent med vår lokale kriminalhistorie.

Visste du at Stavanger-uttrykket «Salikatt» stammer fra den meget upopulære politimesteren Salicath som senere ble forvist fra Stavanger?

Send forespørsel