Great tours, great stories

Stavanger 2050

Hva med å ta en dukkert etter et besøk på Hansen Hjørnet eller ta en picknick i parken der hvor bilene til Tau-ferja i dag står oppstilt?

Bystrand ved Oljemuseet, et helt nytt byområde på Holmen og i Østre Havn, det er noen av de spreke forslagene for fremtidens Stavanger sentrum. Det er over 20 år siden Stavanger sentrum fikk sin egen plan for hvordan sentrum skulle utvikle seg i framtiden. Nå er tiden moden for å vedta en ny sentrumsplan som skal ta byen videre. Alle har et forhold til sentrum og de fleste har tanker om hva sentrum bør være i framtiden – nettopp derfor vekker sentrumsplanen stort engasjement og debatt.

Den nye planens hensikt er å skape et sentrum med økt handelsaktivitet, flere arbeidsplasser, attraktive offentlige møteplasser og flere boliger. Planen er ikke bare en arealplan, men en komplett strategi for Stavanger sentrum og en del av kommunedelplanen som skal gi langsiktige føringer og rammer for utviklingen av sentrumsområdet. Den nye planen inneholder mange forslag til endringer i sentrum og var på høring høsten 2016. Høringen er avsluttet og kommunen har brukt innspillene som utgangspunkt for å legge frem et bearbeidet forslag for høring våren 2017.

Kristin Gustavsen, daglig leder i Stavanger Sentrum, har tidligere arbeidet med Sentrumsplanen i Stavanger kommune og som prosjektleder i forsknings- og utviklingsprosjektet City Impact Districts (CID Stavanger). I mars gjester hun månedens byvandring og vil ta oss med på en vandring til Stavanger 2050 og fortelle om hvordan fremtidens Stavanger sentrum kan se ut.

Ja, dette gleder vi oss til!

Kristin Gustavsen skal denne måneden ta oss med til fremtidens Stavanger

Foto: Stavanger Aftenblad

Hva med å ta en picknick i parken på Fiskepiren?

.. eller hva med å ta en dukkert rett ved Oljemuseet?

Byens grønne oase i 2050? Dette er hvordan Stavanger stasjon kan se ut

Klubbgata 2050?

  • Foto: Stavanger Aftenblad
Send forespørsel