Great tours, great stories

Ting å gjøre i Stavanger

Stavanger ble okkupert av tyske militære tropper 9. april 1940. Hva skjedde egentlig i Stavanger under andre verdenskrig?

Denne byvandringen handler om angrepet 9.april 1940, men også det som skjedde i Stavanger resten av krigen. Vi skal høre om den dramatiske invasjonen, før vi ser tilbake på hvordan hverdagen ble for stavangerborgerne gjennom de fem neste årene.

Ble vi tatt på sengen? Var der ingen som sloss? Hva skjedde egentlig på Sola? Hva foregikk i Byfjorden? Hvorfor ble nesten alle soldatene fra Madlaleiren sendt opp i fjellene, allerede før de første tyske soldatene hadde landet på Sola?

Hvor viktig var Stavanger og Rogaland for tyskerne under 2. verdenskrig? Hva skjedde i Stavanger resten av krigen?

Disse spørsmålene og flere vil bli besvart under byvandringen Tyskerne kommer.

Tyskerne kommer!

Ting å gjøre i Stavanger

  • Ting å gjøre i Stavanger
Send forespørsel