Great tours, great stories

Hipp hurra! Etter mange måneders arbeid kan vi endelig feire at vi er en miljøfyrtårn-bedrift. Vi tar bærekraftsansvar og gleder oss til å bidra til en grønn fremtid.

GuideCompaniet har lenge hatt et ønske om å ta miljøansvar og vi har nå gjennomgått en miljørevisjon av arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transportbruk i bedriften. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Nå har GuideCompaniet utviklet smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft i alle ledd av bedriften.

I praksis betyr dette at GuideCompaniet:

  • velger miljøsertifiserte leverandører og samarbeidspartnere;
  • arbeider aktivt med å opprettholde en HMS-kultur som sikrer menneskers liv og helse, det ytre miljø, kunnskap og informasjon;
  • jobber aktivt for å redusere ulykker og miljøbelastning på våre turer;
  • jobber aktivt med årlige klima-og miljørapporter der vi kan se konkrete resultater av miljøtiltakene vi gjennomfører.

Mer informasjon om Miljøfyrtårn finnes på www.miljofyrtarn.no.